Olete täitmas ja enda teadmisi proovile panemas testis Pählipureja XII: Soome rohelise kaardi test.
Küsimused puudutavad Soome tööohutuskaardiga seonduvat. Antud testiga on võimalik kokku teenida 70 punkti. Tulemused kuvatakse peale testi sooritamist. Edu!
NB! Arvestage, et ühele küsimusele võib olla mitu õiget vastust, samuti sedagi, et peale vastusevariandi lukku panemist seda enam muuta ei saa!

1. 
Kollektiivse töö puhul...
2. 
Töökaitsealane vastutus
3. 
Töökaitseamet
4. 
Põhimõte - mitte ühtegi õnnetust
5. 
Ohtude kaardistamine ja riskide hindamine
6. 
Koormustegurid
7. 
Tutvumine
8. 
Töövahendid, masinad ja seadmed
9. 
Tõstetöö
10. 
Kukkumisohtlikud objektid
11. 
Suletud ja kitsad ruumid
12. 
Tegevus õnnetussituatsioonis
Jagage lehekülge