/ veebruar 14, 2011/ Inimesed & ühiskond/ 0 kommentaari

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL)

6. märtsil 2011 on käes järjekordsed Riigikogu valimised. Ning enne valimisi on enamus erakondadest paisanud meediasse valimisreklaami. Kui esimeses valimisreklaami postituses heitsin pilgu Sotsiaaldemokraatide kampaaniale, siis selles postituses heidame pilgu Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) kampaaniale.

IRL lubab oma reklaamides erinevate erakonna liikmete poolt minu jaoks mõttetuid lubadusi, millega ma nõus ei ole, aga on ka lubadusi, millega nõustun.

Esiteks lubatakse uut majanduskasvu, vähendades selleks maksukoormust, üritatakse hoida riigieelarve tasakaalus ja soovitakse toetada jõuliselt ettevõtlust uute töökohtade loomiseks.
Olen sellega igati nõus. Maksukoormuse vähendamist sooviks meist kõik. Väiksemate maksude korral, mida tõenäoliselt ei tule, jääks raha rohkem kätte. Kuid selleks, et saada langetada maksusid, tuleks hoida tasakaalus riigieelarve. Minul tekkis ainult üks küsimus: kui IRL lubab langetada maksusid, siis kuidas nad plaanivad hoida eelarvet tasakaalus? Midagi peaks selle arvelt siis ju tõstma!? Samuti olen poolt ettevõtluse toetusega, et tekitada ja luua uusi töökohti, kuid selleks tuleb esmalt saada tõusuteele majandus. Kui majanduskasv on ümmargune baranka, siis ei ole ju võimalik ka uusi töökohti luua.
Järgmiseks, teiseks punktiks on palju lubatud emmepension, mida hakatakse maksma emadele, kes on sünnitanud ja üles kasvatanud lapse, kusjuures saadav lisatoetus oleneb laste arvust.
Njah, hea idee, aga ma ei usu, et nad seda tõsiselt mõtlevad. Pigem näen mina seda alatu trikina, et saada endale hääli valimistel, just lastevanemate poolt. Kui erakond aga tõesti seda plaanib ja valitsusse saades selle ka teoks teeb, siis ju tore.
Ka tasuta kõrghariduse kehtestamise poolt olen ilma vastu vaidlemata. Haridus on tähtis, mis võib avada uksed nii mõnelegi noorele. IRL võiks mõelda ka sellele, mida mingite erialadega Eestis peale hakata. On alasid, mille jaoks meil tööd ei ole.
Millega ma nõus ei ole, on astmelise tulumaksu mitte kehtestamine. Siinkohal saan aru neist, kuna astmelise tulumaksu korral peaksid poliitikud, ja mitte ainult nemad, vaid ka teised rikkurid ja kõrgema palgalise töökohaga isikud maksma riigieelarvesse suurema summa, kui väiksema sissetulekuga inimesed. Muidugi tuleks astmelise tulumaksu vastuvõtmiseks teha palju tööd, kus luua tuleks süsteem, kus inimesed saaksid riigieelarvesse makstava tulumaksu tulevikus ka tagasi  õnnetuse, varguse vms puhul. Umbes nagu Rootsis.

Rääkides aga üldiselt IRL-i valimisreklaamidest, siis erakonna kõikide videode puhul häirib mind nende lööklause, kus IRL sõlmib lepingu Eesti rahvaga. Kui IRL soovib töötutele, mina nende hulgas, tööd pakkuda, siis oleks õige luua leping – tööleping, aga valimiste puhul, kus nemad panevad paika mängureeglid ja võtta endale lepingu alusel õiguse teha, mida soovivad, ma nõus ei ole. Minu mulje põhjal on lepingu eesmärgiks anda rahvale õigus hääletamisele, just IRL erakonna liikmete valitsusse saamine, aga muus osas rahval lepingu järgi õigus ei ole.

Kokkuvõtvalt: lubadused on head – tasuta kõrgharidus, emapension, maksude alandamine, lubadus viia ja hoida riigieelarve tasakaalu, olen nõus, kuigi enne nende lubaduste täitmist tuleb saada tõusule majandus. Astmelise tulumaksu mitte kehtestamisega ma ei ole nõus.
Valima ma ei lähe, kuid oletades, et lähen, siis  ei Mart Laar ega Ene Ergma, Juhan Parts ega Jaak Aaviksoo ega kellelegi teisele IRL kandidaadile ma oma häält ei annaks. Jääb mulje, et nad ei ole mõelnud kõike selgelt läbi ja sellist erakonda ei saa lubada valitsusse.

Koduleht, valimisreklaamid ja erakonna logo allikas: www.irl.ee

Jagage postitust

Kommenteeri